🇸🇪 Fairphone 4 Samtal

Hörs bara med högtalare

Kanske kommer du längre med detta?

God morgon!

Fungerar det med hörlurar eller är även det kört?

Jag har inte använt hörlurar.

Den tis 14 nov. 2023 17:07loseyourself via Fairphone Community Forum <forum@fairphone.com> skrev:

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.