🇳🇱 Android media process is gestopt

Beste

Ik wil zo graag een oplossing voor een blijvend probleem… ‘Android.process.media stopt steeds’. Ik kan nog steeds geen bestanden of foto’s overzetten…

Het internet staat vol met tips, maar hoe te beginnen?.. En dan iets vinden dat werkt op fairphone… Wat wou ik dat fairphone gewoon een update kon doen om dit op te lossen. Het is ontstaan na een update en sindsdien nooit meer opgelost geraakt.

Joke

Did you try this?

This topic was automatically closed 182 days after the last reply. New replies are no longer allowed.