πŸ‡³πŸ‡± πŸ‡¬πŸ‡§ Wallet case / hoesje voor Fairphone 2

Hoi, er is al een topic over hoesjes voor de Fairphone 2. Echter, dat topic is al verouderd en ook niet zo relevant voor Nederlanders.

Ik vroeg mij af: zijn er Nederlanders die een adresje weten voor goed passend hoesje voor mijn net nieuwe Fairphone 2? Het gaat mij om een hoesje met vakjes voor pasjes. (Wallet case?)

Translation:
Hi, I know there is already a topic about cases for the FP2. However, it’s an old topic and also not so relevant for the Dutch people among us.

I was wondering: are there people around here who know of Dutch places to buy a fitting protection (wallet) case for my new FP2? Or an international shipping store, whom we can rely on it really fits the FP2? I’m looking for a case with space for several bankcards. (Wallet case?).

There are plenty on aliexpress.

1 Like

This topic was automatically closed 182 days after the last reply. New replies are no longer allowed.