🇳🇱 Vliegtuigstand tijdens bellen

Mijn fairphone 2 schiet regelmatig in de vliegtuigstand tijdens het bellen.
Om het te voorkomen moet ik de telefoon een flink eindje van mij gezicht houden.
Ondanks dat ik een trouwe aanhanger van de fairphone ben, stoort mij dit.
Hebben anderen ook last van dit fenomeen?
Ik ben benieuwd of dit aan de fairphone kleeft of aan mijn exemplaar.
Miriam.

Dit heeft waarschijnlijk te maken met de proximity sensor die niet goed ingesteld is. Er zijn een aantal berichten op dit forum over dit soort problemen:


De oplossing is meestal het kalibreren van de sensor.

Martin, dank je wel.

Ik ga kijken of ik eruit kom

This topic was automatically closed 182 days after the last reply. New replies are no longer allowed.