πŸ‡³πŸ‡± Spotify gaat uit als scherm uit gaat

Mijn Spotify stopt na een paar minuten als het scherm uit gaat. Bij mijn Samsung was er ergens een vinkje omzetten. Wie kan mij helpen, zodat ik weer fijn kan rennen en naar muziek kan blijven luisteren?

Waarschijnlijk moet je battery optimization uitzetten voor die app. Ik gebruik zelf geen Spotify, Fairphone of Android 11. Maar in Android 12 doe je een long press op de app icon en dan in de batterij sectie kan je aangeven hoe agressief Android een app moet behandelen.

Ziet er zo uit bijvoorbeeld:

1 Like

Yes dat is het!! dank.

1 Like

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.