🇸🇪 Samtalsproblem lurar mm

Jag har några problem vid samtal:

  1. när jag använder headset kan det plötsligt bli så att den jag talar med inte hör mig, men jag hör fortfarande den personen finfint.
  2. Ibland verkar jag höras dåligt, men ändå höras (när jag talar i headset/lurar). Om jag då drar ur lursladden för att prata direkt i mobilen, hör personen inget alls. Inte heller om jag sätter i sladden igen. Blir alltså tvungen att avbryta samtalet och ringa upp igen.
  3. Vid väntan i t ex telefonkö sätter jag ibland på högtalaren på mobilen, för att kunna greja med annat medan jag väntar. När jag sedan har kommit fram och ska börja prata hörs jag inte ifall jag går ur högtalarläget och vill prata som vanligt.
    Någon som har samma problem? Har redan bytt telefon en gång och vet inte om det är någon idé att byta igen, ifall det här är problem som förekommer generellt på Fairphone 2.

Någon som har samma problem? Har redan bytt telefon en gång och vet inte om det är någon idé att byta igen, ifall det här är problem som förekommer generellt på Fairphone 2.

Innan jag uppgradera till 1.8.2 hade jag ibland problem med att micken slutade fungera under samtal. Workaround blev att slå av och på micken och då kunde jag fortsätta prata. Inte haft det problemet sen jag uppdaterade.

Jag hoppar det är ok, att jag svarar på engelska (jag kan bare lite svenska):

I can confirm your first problem, although I don’t make many calls. But in my case I found out that when I move the plug of my headphone from side to side in the jack, I experience similar problems: sometimes I can’t hear anything on the right phone, sometimes on the left and sometimes the mic won’t work. Maybe your problem is the same? Have you tried using other headphones?

Partly I can also confirm no.2 as far as some (not all) people tell me that they can’t hear me properly. Using other (but the same, as in “identical in construction”!) headphones helped, but then again I can hear them so loud that it hurts in my brain, though the volume is on minimum).

Tack för svar! Hur menar du att du slog av och på micken? På mobilen?

That’s ok!
Yes, I have tried other headphones, but of a similar kind. Now I’m waiting for headphones from the wikilist with models that users say work well with Fairphone 2. I hope this will solve the problem. :slight_smile:
Fortunately I don’t have the problem with hearing the persons I talk to too lound - must be annoying!

1 Like

If I am correct the problem with headphones to loud is solved by the update.
@Bergziege; did you already applied the update?

1 Like

I can’t because I am using the FP OSOS (self-compiled). I have to wait until FP release their new OSOS build.

Mute - unmute

And now I must write something mors since the post must be twenty charact

Ok, I’ll try that next time :slight_smile:

This topic was automatically closed 182 days after the last reply. New replies are no longer allowed.