🇪🇸 Regionald adreça

Intento comprar el modul pantalla del meu Fairphone 2 i em demana el “REGIONALD” de la meva adreça. Algú em pot dir de què es tracta?

Bienvenidos, lo siento solo hablo castellano

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.