🇳🇱 Positie van de browser urlbalk in Firefox werd gewijzigd

Ik kan niet goed vinden waar ik deze hulpvraag moet posten.
Mijn partner en ik hebben beiden een FP2 onlangs wijzigde er ongevraagd van alles bij mijn partner op de telefoon.
Omdat we dat zelf niet deden kunnen we de instellingen hiervoor niet vinden.

  1. de urlbalk in de browser Firefox zit opeens onder aan het venster, noch in de instellingen van de browser noch in die van de phone kunnen we hier iets over vinden.
    Heeft iemand hulp?
    En…
  2. De weergave van het scherm is veranderd, de drie FP knoppen driehoek, cirkel en vierkantje onderaan het scherm, zijn wit (bij mij ook) maar worden tegen een witte achtergrond weergegeven (bij mij zwart) … de knoppen zijn dus onzichtbaar!
    Ook graag hier help, of moet ik deze vragen loskoppelen.?

Firefox heeft een update uitgebracht voor de browser. Ik heb die gisteren ook gekregen.

De positie van de url-balk kun je terugzetten, tik de drie puntjes rechtsbovenaan > aanpassen en kies dan ‘boven’ of ‘onder’ onder werkbalk. Als je daar het thema op ‘donker’ zet, worden ook de drie knoppen weer zichtbaar.

Hoi Albert,
Dankwoord je snelle reactie. Zoiets had inkook verwacht. Maar inkrijg deze,euzes als ik op de 3 puntjes (inmiddels onderaan)klik.
Wat nu?

Saskia

Kies Instellingen, en dan Aanpassen (bij mij in 't Engels “Settings” en “Customise” maar ik neem aan dat het overeenkomt).

Sorry, ik was de stap Instellingen vergeten te noemen. Het is inderdaad Instellingen > Aanpassen.

Oei Oei Oei, maar ook suf van mij, ik dacht dat ik echt systematisch alle submenu’s had aangeklikt om te kijken… maar aanpassen systematisch over geslagen :slight_smile:

Gevonden en alles werkt weer vertrouwd en als vanouds !!!

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.