English

:no: MMS Norway Djuice

Hallo. I am not able to downloand documents or receive MMS on my phone. Anyone know how i can solve these problems? I live in norway.

What is the name of your provider?

It is in the title: Djuice.

Sjekk først at du har aktivert mobilt Internett:

Gå til Innstillinger
Under Nettverkstilkoblinger, velg Flere nettverk
Velg Mobilnett
Sjekk at Mobildata er haket av

Legg så inn innstillinger for MMS og Internett:

Velg Tilgangspunktnavn
Trykk på plusstegnet til venstre for menyknappen
Legg inn følgende innstillinger (de resterende punktene skal stå blanke):
Navn: Telenor
APN: telenor
MMSC: http://mmsc/
MMS-proxy: 10.10.10.11
MMS-port: 8080
MCC: 242
MNC: 01
Godkjenningstype: PAP
APN-protokoll: IPv4
Lagre
Marker det nye tilpunktsnavnet for at dette skal brukes

Får du fortsatt ikke MMS? Kontakt Telenoreksperten for mer hjelp. Du kan se dine mottatte MMS på Mine sider.

De innstillingene fungerte ikke på samboerens FP2. Det eneste som var annerledes i hennes standardinnstillinger fra de over var “Godkjenningstype: PAP”, ellers var de identiske. Jeg tenker vi hiver oss innom Telenorbutikken i morgen. Følger opp her hvis vi får noen fornuftige svar der.

There a more people who have this problem with Telenor. Have a look at this topic.

And since some providers don’t allow MMS over WiFi, make sure you’re on mobile data when you try if it works or not.

Har du prøvd å bytte app for sms/mms til Hangouts? Det løste problemet for meg (bruker også Telenor).

I just figured out how to fix this on my new FF2 (check out post named “MMS setup for Djuice/Telenor (Norway)”)

https://forum.fairphone.com/t/mms-setup-for-djuice-telenor-norway/17715?u=ingridgk