🇳🇱 Nieuwe Fairphone3+reageert


Ik heb dit op mijn Fairphone 3 plus
En hij doet niets meer

Wie kan helpen

Of is het een verloren zaak

Makkelijkste oplossing is, denk ik, de Fairphone open maken. De batterij eruit halen en daarna opnieuw erin stoppen.
Dan herstarten door niet te lang op de startknop te drukken.

Ik vermoed namelijk dat je veel te lang op de startknop hebt gedrukt waardoor je in dit menu kwam.

1 Like

Wat heb je precies gedaan?
Je telefoon geeft de bootloader status aan als “unlocked” (ontgrendeld), dus ik vraag me af of je iets specifieks hebt gedaan wat de telefoon kan hebben beïnvloed.

(vertaald met DeepL)

Weet je wat ik gedaan heb.ik heb hem weer terug gezet naar de originele Fairphone3+ met Google apps.

En nu pak ik mijn Alcatel 2020 3x weer deze is beter volgens mij het net even wat sneller dan de fairphone.

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.