🇳🇱 Na laatste update werkt internet niet meer

Vandaag de nieuwste update uitgevoerd. Daarna werkt internet via abonnement niet meer, via wifi wel…
Wie weet raad?

Welke provider heb je? Wellicht moet je de APN-instellingen nalopen.
Ik maak een schermafbeelding met de aan- en uitknop gecombineerd met de volume-omlaagknop. Lukt dat wel?

Ik heb T-mobile. ik ga de APN instellingen checken, als ik het kan vinden…
Schermafbeeldingen heb ik inmiddels gevonden en tekst aangepast!

Inmiddels nogmaals opnieuw opgestart en nu werkt internet wel weer! :slight_smile:

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.