🇳🇱 Meldingsggeluid- en licht werken nog steeda niet

Het meldingsgeluid- en licht werken na de laatste update nog steeds niet. De telefoon kan na de update wel weer uitgeschakeld worden.

Bij welke app is dat het geval. Heb je al in de settings van de betreffende app(s) gekeken?

Uiteraard heb ik de functies aangezet bij de betreffend apps. Voor het testen van het geluid bij Whatsapp heeft mijn partner een testapp gestuurd.

Verzonden vanaf mijn Fairphone2

Ga naar Instellingen
dan ga je naar Meldingen
Klik op het icoontje ‘tandrad’ rechtsboven op het scherm
Wat staat bij:
‘Op het vergrendelingsscherm’

Ga terug naar Instellingen
ga naar Geluid
Zie je bij Mediavolume
Alarmvolume
Beltoonvolume
een blauwe lijn staan.
Iets naar onder
Wat staat bij:
’ Standaardbel toon voor meldingen’

Staat aan en beltoonvolume op 86%.
Voor het binnenkomen van berichten wil ik persoonlijk geen geluid alleen meldingslicht. Maar het moet het wel doen. Beiden dien het niet terwijl alles aan staat.

Verzonden vanaf mijn Fairphone2

Brandt de led wel als je aan het opladen bent?

Ja die staat aan, dat is mij bij de laatste grote update ook gevraagd. Het betreft dus geen systeemfout. Ik dacht dat het probleem bij de update naar OS.19.02.1 opgelost zou zijn. Helaas

Verzonden vanaf mijn Fairphone2

Maak zonodig eerst een backup van de app.
Wat gebeurt er als je een app verwijdert, de telefoon uitzet, opnieuw opstarten en dan de app weer installeren?

This topic was automatically closed 182 days after the last reply. New replies are no longer allowed.