🇳🇱 Image app wekt niet op FP4

De Panasonic Image app functioneert niet op de FP4. Ik kan geen foto’s uploaden vanaf mijn Lumix camera op het toestel. Op een samsung tablet lukt dat wel. Hoe kan ik er voor zorgen dat het wel werkt?

Kan je in meer detail gaan met wat er niet werkt?

Gebaseerd op de reviews van die app vrees ik dat het niet de meest probleemvrije app is.

Welk Android versie heb je op de FP4 en de tablet?

Beste Sonoh,

Dank voor je reactie en excuus voor mijn late reactie. Ik weet niet hoe, maar de Image app werkt inmiddels wel op Android 12 die op mijn FP4 staat. Goed om te weten dat ik op zoek moet naar een andere app die beter functioneert.

Groet!

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.