🇳🇱 Hoe filmpje van FP > Mac?

Wie weet hoe ik een filmpje van 1 gig van de FP3 naar mn macbook krijg?

Is het mogelijk met bluetooth?

1 Like

Ik gebruik altijd Dropbox maar 1 GB is wel veel… WeTransfer?

1 Like

Ik heb zelf geen Macbook, maar afgaand op de informatie die op het Internet te verkrijgen is moet je het programma Android File Transfer op de Macbook installeren. Dan kan de telefoon met een USB-datakabel aangesloten worden en verschijnt hij in de bestandenverkenner, net als een USB-stick.

Wat ik altijd zeer handig vind, is het installeren van een ftp server app, bijvoorbeeld FTP Server Plus. Zijn je toestel (via WiFi) en je Mac (al of niet bedraad) met dezelfde router verbonden, dan kun je op de Mac met een ftp-programma bij de bestanden op de FP3.

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.