🇳🇱 GPS-locatie in navigatie (Waze) start traag op

Wanneer ik start met rijden via Waze,
staat er bijna altijd:
“Waze wacht op GPS-ontvangst”
Het duurt dikwijls een minuut of langer voordat Waze weet waat je bent.

Alle rechten zijn toegestaan voor Waze.
Batterijbesparing staat niet aan.

Hebben nog mensen hetzelfde probleem?
Heeft iemand een tip om dit te verhelpen?

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.