🇸🇪 Går ej lyssna nedladdat ljud

Jag försöker lyssna på ett radioprogram jag laddat ner, men inget ljud hörs och när jag kollar undre inställningar och ljud är det ett kryss över medievolym och det går inte att ändra. Hur göra?

This topic was automatically closed 182 days after the last reply. New replies are no longer allowed.