🇸🇪 Fukt i Bottenmodulen Fixat

Trodde aldrig att jag skulle få min Fairphone att fungera igen efter att jag fått fukt i bottenmodulen men fel hade jag beställde en ny bottenmodul och jag som är så oteknisk klarade av att byta bottenmodul och nu fungerar min Fairphone igen. Är super nöjd med min Fairphone haft den ett år och siktar på minst 10 år till.

3 Likes

This topic was automatically closed 182 days after the last reply. New replies are no longer allowed.