FP2 cameramodule en bottom module

Werkende onderdelen die in de kast liggen na retour repircentrum. Zonde om weg te gooien dus bij interesse, graag een berichtje.

Ik kan niet zien welke camermodule het exact is, maar er staat een code op die duidelijkheid moet geven.

white bar => Camera Module 12 MP :+1:

1 Like

This topic was automatically closed 7 days after the last reply. New replies are no longer allowed.