馃嚦馃嚤 Fairphone: een nederlands product

Fairphone is een Nederlands product waar we best trots op mogen zijn. Het stoort me daarom dat Fairphone niet 贸贸k het Nederlands als communicatietaal hanteert, zelfs niet in zijn persoonlijke mail aan Nederlandse klanten (mij dus). In het forum zie ik naast Engels: Duits, Frans, zelfs Italiaans. Waarom geen Nederlandse posts? Beter dan het krakkemikkige, daardoor vaak onbegrijpelijke Engels dat wordt gehanteerd. En verder verwacht ik dat door Fairphone rechtstreeks aan mij gerichte mails gewoon in het Nederlands gesteld!

3 Likes

Fairphone medewerkers lezen niet alles op het forum, het is hier meer gericht op discussie tussen gebruikers. Voor rechtstreekse suggesties zou ik dan ook zeker contact opnemen met de klantenservice! In het verleden (2013) heb ik wel degelijk updates in het Nederlands gekregen, ik weet niet wanneer men hier mee gestopt is.

Die zijn er wel, maar de meeste gebruikers kiezen blijkbaar toch voor een andere taal. Nederlandse posts kun je het makkelijkst hier vinden. Overigens waren er in het verleden statistieken waaruit bleek dat het grootste aantal telefoons verkocht werd in Duitstalige landen en lijkt het erop dat er op het forum ook een vrij groot aandeel Duitse gebruikers is. Het mag dan wel een Nederlands product zijn, maar de markt blijkt voornamelijk buitenlands.

De klantenservice kan overigens goed omgaan met Nederlandse hulpvragen, mocht je hulp van hen nodig hebben.

4 Likes

Aangezien de meeste forumleden geen Nederlands spreken, is de kans om hulp, tips en feedback te krijgen veel groter als je in het Engels post.

Het relatief grote aantal Duitstaligen maakt het ook mogelijk om in die taal aparte topics te onderhouden. Maar van die andere talen zal je waarschijnlijk snel merken dat het aantal antwoorden erg beperkt is鈥

Ik vermoed dat Fairphone alle klanten in 茅茅n mailing contacteert. Veel mensen hier zijn erg bezorgd om hun privacy, ik weet niet of het erg op prijs gesteld zou worden mocht Fairphone bijhouden welke taal je spreekt.

2 Likes

Twee dingen - en dan houd ik er over op. 1. Engelse posts - en de antwoorden - zijn vaak zo slecht gesteld dat je er niets van snapt en er dus niks aan hebt. 2. Toen het ging om het aan de man/vrouw brengen van de Fairphone wist men mij wel in het Nederlands te bereiken鈥 Ik vind dat handleidingen en technische richtlijnen (voor updates bijvoorbeeld) in ieder geval ook in het Nederlands beschikbaar moeten zijn.

1 Like

Juist dit forum is zeer geschikt als je vragen hebt, want je kunt ze gewoon in het Nederlands schrijven en krijgt ook antwoord in het Nederlands.
Dit is, volgens mij, een prima oplossing voor degenen die problemen hebben met Engels.
Ook als je naar support belt, krijg je, eventueel na doorverbinden, iemand aan de lijn die Nederlands praat.

2 Likes

Deze?

3 Likes

This topic was automatically closed 182 days after the last reply. New replies are no longer allowed.