Fairphone 5 batterij

Fairphone 5 batterij bied ik aan omdat ik de verkeerde batterij heb besteld voor mij Fairphone

nieuw prijs is 50 euro, voor 45 euro mag die weg.

Amersfoort - Nederland

Batterij is nog geseald en ongebruikt.

This topic was automatically closed 7 days after the last reply. New replies are no longer allowed.