🇳🇱 De Toekomstbouwers

Het zijn 4 afleveringen van ~40 minuten elk waarin 2 onderwerpen aan bod komen, plus een finale morgenavond op 28 okt.

Vandaag ging het over Alissa Rees en Dave Hakkens (bekend van Phonebloks). Fairphone werd in deze uitzending (van vandaag) meerdere keren genoemd door Hakkens!

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Living Light. Lampen die energie halen uit de fotosynthese van een plant of uit bacteriën in vies water
  • Outrospectre. Simuleert een out-of-body-ervaring die terminale patiënten kan helpen bij het erkennen van hun naderende dood en die hun angst voor de dood kan verminderen (in finale)
  • Luisterruit. In deze audiotours horen treinreizigers verhalen over de mensen, dorpen en steden waar ze langs rijden (in finale)
  • SAM (Symbiotic Autonomous Machine), een robot die een frisdrankbedrijf is. SAM mixt smaken, bestelt voorraad, doet de financiën en houdt de sociale media bij
  • Shelter Suit. Wind- en waterdichte jas die ook gebruikt kan worden als slaapzak
  • Future Food Formula 2017. Een onderzoek naar hoe de consument in een vroeg stadium invloed kan uitoefenen op de voedingswaarde en de groei van een gewas (in finale)
  • IV Walk. Vest dat dient als mobiel infuus
  • Precious Plastic. Machines waarmee mensen zelf plastic kunnen recyclen (in finale)

Op dit moment is het online te bekijken op bovenstaande website van de VPRO.

Zie ook Dutch Design Week

1 Like

This topic was automatically closed 182 days after the last reply. New replies are no longer allowed.