🇳🇱 Contacten naam verwisseld

Ik heb een probleem met mijn contacten. Bij een paar contacten komt er een andere naam boven te staan, terwijl in Google op het web de contacten goed staan.
Soms selecteer ik iemands naam om te bellen. Op het moment dat hij dan gaat bellen, verandert de naam naar de echte naam die met het nummer matcht. Als ik dan zoek in de lijst op de eerste naam, de naam die ik wilde bellen, zie ik twee nummers staan, apart vermeld, waarvan er dus eentje van iemand anders is. Als ik op de naam van die andere zoek, komt het nummer ook naar voren, dus blijkbaar is het nummer wel gekoppeld aan de juiste naam, maar is hij ook zichtbaar onder een andere naam uit mijn contact. Weet iemand wat de oplossing is? Het is nogal vervelend, zeg maar.
Grt.Gert

Wellicht is het foute contact verwijderen afdoende.

This topic was automatically closed 182 days after the last reply. New replies are no longer allowed.