🇳🇱 Cirkel achterzijde FP3

Hi, weet iemand wat de functie is van de open cirkel in het midden, achterzijde bovenaan? Met een cover blijft deze onbedekt.

Met groet,
Michiel

Bedoel je de vingerafdruksensor?
Het wordt gebruikt om de telefoon te ontgrendelen als hij is ingesteld.

1 Like

Verlosser! Inderdaad, blijkt de vinger sensor te zijn. Net nieuwe FP3 en voormalig Sony gebruiker, kon hem dus niet direct ‘plaatsen’ op die spot. Thanks!

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.