🇸🇪 Blockera vissa telefonnummer

Går det att blockera nummer man vill slippa bli uppringd av (=vissa försäljare)?

Ja, men du måste lägga in numret i telefonboken. Därifrån kan man sen blockera det.

This topic was automatically closed 182 days after the last reply. New replies are no longer allowed.