🇳🇱 Aan/uit knop blijft hangen

Ik heb regelmatig dat mijn FP2 opnieuw opstart doordat de knop blijft hangen. Soms heb ik dat pas later door als ik voel dat de telefoon nogal warm wordt in mijn broekzak (gelukkig is het de telefoon).
Is er een oplossing om dit tegen te gaan?
Of is er een software oplossing waarbij de telefoon pas uitgaat als je (net als bij Apple) op het scherm een bevestiging van het uitschakelen moet doen of een combinatie van knoppen moet indrukken?

Dit vreet stroom en tijd, dus een oplossing is wel fijn.
Grt.Gert

If you don’t understand the English, perhaps @Lidwien is willing to translate. :slight_smile:

Hi,

English is OK.
My question is only, how can I swap these buttons?
Grtz.Gert

Het gaat over de buttons die in de slim case zitten. Die kun je eruit drukken en dan weer terugplaatsen na verwisseling van de power button met de camerabutton.

Ha top, dat is gelukt. Fijn bedankt!!
Problem seems to be solved now, thnx for the good idea!!

1 Like

This topic was automatically closed 182 days after the last reply. New replies are no longer allowed.