🇳🇱 Nederlandse spellingscontrole

Van een telefoon van een Nederlands bedrijf had ik een Nederlandse spellingscontrole verwacht. Echter… die lijkt er niet te zijn, tenminste niet in FP OSOS. AnySoftKeyboard lijkt ook geen ondersteuning voor NL te hebben. Klopt het dat een Nederlands woordenboek niet is bijgeleverd? Weet iemand of & hoe ik hem in AOSP geinstalleerd krijg? (via internet vind ik wel obscure mediafire-links die ik net niet helemaal vertrouw)

In andere threads hier wordt Google Keyboard aangeraden, maar er is een reden dat ik voor FPOOS heb gekozen…

Zie ook Only Dutch dictionary does not work :slight_frown:

This topic was automatically closed 182 days after the last reply. New replies are no longer allowed.