πŸ‡³πŸ‡± Icoontjes en hoe te vinden en gebruiken?

How can I find emoticons when typing a message, sms or the like?

Waar kan ik icoontjes tijdens het typen van een berichten, sms en zo vinden?

Als je het toestenbord Gboard gebruikt, krijg je automatisch de mogelijkheid om icoontjes te gebruiken.
Ik heb daar niets speciaal voor geΓ―nstalleerd.

Ik heb die app gedownload en bij het installeren krijg ik de melding

"Let op

Deze invoermethode verzamelt mogelijk alle tekst die je typt, inclusief persoonlijke gegevens zoals wachtwoorden en creditcardnummers. enz"

Ik ga dat dus niet installeren.

Is geen betrouwbaar (evt te betalen alternatief voor deze app ?

Ik denk dat elke toetsenbord-app deze gegevens kan verzamelen, aangezien zowat elk toetsenbord aan tekstvoorspelling doet.
Zelf gebruik ik Swiftkey, dat heeft een apart icoontje om je naar de emoticons te leiden tijdens het typen.

Swiftkey is tegenwoordig van Microsoft, en die houden ook van data. Ik geloof dat als je cloud predictions en sync/backup uitzet je data prive blijft. Maar als je via Google Drive backups maakt, dan staat daar ook heel wat prive data in.

This topic was automatically closed 182 days after the last reply. New replies are no longer allowed.