English

🇳🇱 Fairphone onderzoek Nederland

Tags: #<Tag:0x00007f05da09fdf8>

Beste Fairphone gebruikers,

Momenteel ben ik samen met een groepje studenten van de TU Delft een onderzoek aan het doen naar de Fairphone. We zijn erg benieuwd naar de voor en nadelen van de Fairphone en de redenen van aanschaffen voor de gebruikers. Jullie zouden ons erg kunnen helpen door het invullen van de onderstaande survey, het neemt nog geen 5 minuten van uw tijd in.

Hartelijk dank!

1 Like